Ekstra lang ventetid etter ras på Lakseveien

Trafikk

Det pågår for tida anleggsarbeid på Fv. 714 Lakseveien ved Melvatnet i Snillfjord. Det er periodevis varslet ventetid på opptil 15 minutter og trafikkdirigering i området.