Legger asfalt i tunnelen

Trafikk

Deler av Hitratunnelen får i disse dager nytt asfaltdekke.

På grunn av disse arbeidene blir det mandag og tirsdag manuell dirigering av trafikken.

- Vent på ledebil, oppfordrer vegevesen.

Arbeidene skal være ferdige innen tirsdag kl 18.