Stenger Lakseveitunnel i tre netter

Perviktunnelen 

Trafikk

Perviktunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 22 til 06 neste dag.

Det blir disse nettene mulig å slippe gjennom tunnelen kl. 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00

Frøyatunnelen

Her blir det manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid mandag og tirsdag fra 22 til 06 neste dag.

Bilister bes vente på ledebil.