Her legges det ny asfalt denne uka

Regn med litt ventetid mens arbeidene pågår.  Foto: Terese Torgersen

  Foto: Vemax asfaltfresing og transport

Trafikk

Mandag gjorde asfaltarbeiderne seg ferdig med å asfaltere Hitratunnelen fra Hemnskjela til bunnen av tunnelen.

- I dag (tirsdag) gjør vi oss ferdig med motsatt kjøreretning fra Sandstad til bunnen av tunnelen, opplyser Eirik Ohma Solberg, anleggsleder i Veidekke Industri.

Onsdag og torsdag vil det bli asfaltering av fv 714 mot Fjellværøya, dvs. fra krysset ved Fillvatnet og 1,9 km retning Fjellværøya.


 

Onsdag blir det også fresing i Frøyatunnelen (fra Dolmøya og 1200m ned i tunnelen). Denne biten vil få ny asfalt på fredag.

- Alle parsellene vil kjøres med ledebil mens arbeidene pågår, og det må påregnes noe ventetid. Vi ber om at de veifarende tar hensyn til arbeidet slik at sikkerheten er ivaretatt, oppfordrer anleggslederen.