- Godt i rute til å kunne åpne nyveien til planlagt dato

Fv. 714 blir stengt på Mjønes der nybrua krysser dagens fv. 714.  Foto: Hlynur Gudmundsson Statens vegvesen

Trafikk

- Det er god framdrift i arbeidet i alle deler av prosjektet, forsikrer Jostein Karlsen i Statens vegvesen, byggeleder for det store prosjektet langs Fv. 714 Lakseveien: kryssinga av Åstfjorden. Målet ligger derfor klart: