Webkameraene fra brubygginga snart tilbake på plass

Trafikk

Webkameraene som Statens vegvesen har plassert for å vise publikum framdrift på bygging av brua over Åstfjorden, har de siste dagene vært litt i ulage. Bildene fra kameraene vises også her på lokalavisa Hitra-Frøya.

De siste dagene har vi fått mange henvendelser om at bildene ikke lenger viser selve byggearbeidet, men virker "bortstilt". Veivesenet forklarer at kameraene er midlertidig tatt ned på grunn av flytting av noe utstyr. Siste beskjed er at kameraene skal tilbake på sin vante plass senest i løpet av mandag.
 

Du kan følge brubygginga direkte via tre webkamera:

Webkamera Mjønes finner du her

Webkamera Åstfjordbrua finner du her

Webkamera Åstfjordbrua2 finner du her