Får millionstøtte for å gjøre hurtigbåtene utslippsfrie

Her er ett av konsept-forslagene som er levert i konkurransen om framtidas utslippsfrie hurtigbåt. 

Trafikk

Trøndelag fylkeskommune får 2,1 millioner av staten til et nasjonalt anskaffelsesprosjekt for å gjøre hurtigbåtene mer klimavennlige. Totalt får sju prosjekter i ulike fylkeskommuner i overkant av 26 millioner kroner i Klimasats-støtte. Tildelingene skal bidra til utvikling av løsninger for både batteri- og hydrogendrevne hurtigbåter fra Oslo til Finnmark.

- Dette er et ledd i regjeringens satsing på grønn skipsfart. Tradisjonelle hurtigbåter har fire ganger så høye utslipp av CO2 per passasjer per kilometer som flyreiser. Totalt forbrukes 80 millioner liter drivstoff årlig i Norge. Det er et stort potensial for utslippskutt i Norge og internasjonalt ved å utvikle nye energiløsninger for hurtigbåter, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant (H) i en pressemelding.

Les også kommentaren: 

Er framtida på "flyvende" el-båt eller på ekspressbuss med timesavganger?

Mye skal skje på samferdselsfronten som har direkte betydning for øyregionen i åra framover.


- Det er fint å se at Trøndelag fylkeskommune bruker sin innkjøpsmakt til å skape nye bærekraftige og verdiskapende næringer. Vi klarer ikke å gjennomføre det grønne skiftet om selskapene har rød bunnlinje, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant (FrP) i meldingen.


Snart kjører vi med utslippsfrie hurtigbåter

– Det jeg fikk se og høre gjør meg optimistisk og glad, sier ordfører Ole L. Haugen.

 

Trøndelag fylkeskommune får ifølge regjeringen 2,1 millioner kroner til et nasjonalt anskaffelsesprosjekt for utslippsfrie hurtigbåter. Prosjektet skal blant annet utrede mulighetene i innovative anskaffelser og ulike eierskapsmodeller.

- I klimakampen er kun seier godt nok. Vi må bruke offentlig innkjøpsmakt for å få klimagassutslippene ned, blant annet ved å legge til rette for vekst av nye næringer. Det er fantastisk å se hvor mye kunnskap som finnes i Trøndelagsregionen. Med forskningsmiljø i verdensklasse har vi mulighet til å gå foran med ny teknologi og nye løsninger for lavere utslipp. Det er spesielt viktig i transportsektoren, sier Jon Gunnes, stortingsrepresentant (V).

I høst ble fremtidens hurtigbåter for Trøndelag presentert på Stjørdal. Hitraordfører Ole L. Haugen var til stede – og han ble imponert.

– Det jeg fikk se og høre gjør meg optimistisk og glad. Om tre år kan faktisk den første båten være klar for å settes i drift, sa han til lokalavisa i etterkant.


 

Bakgrunnen for samlingen skyldes et tidligere utspill fra fylkeskommunene der man utfordret det marine miljøet til å komme med forslag til utslippsfrie hurtigbåter. Dette for å kunne redusere klimautslippene, som er uttalt mål også i fylkeskommunen.