Varsler nye utbedringer på Lakseveien

Trafikk

Trøndelag fylkeskommune setter igang arbeid med regulering av tiltak på Fv 714 Lakseveien på strekningen mellom Røssvika og Slåttavika. Dette er området med den også kalte Sundesletta og fram til tunnelen i Pervikberget.

Dette området er ett av flere som ble foreslått som utbedringsområder etter at det ligger an til å bli penger tilgode etter arbeidet med kryssing av Åstfjorden.


Lakseveien

Slik vil de bruke "restpengene" på 112 millioner

Men ønske om tunnel kan forbli med ønsket.

 

- Arbeidet er i tidlig planleggingsfase ennå og det varslede planområdet er derfor stort. Det er viktig å få fram at ikke hele planområdet skal tas i bruk, men at området som blir varslet skal gi oss litt handlingsrom til å få fram gode løsninger, skriver Statens vegvesen.


 

Det er gitt frist til 17. januar med å komme med innspill til reguleringsplan-arbeidet. I tillegg til selve veitraseen skal det planlegges et langsgående anleggsbelte, riggområder og plass for deponering av overskuddsmasser osv, opplyser veivesenet.