Øker prisen for å passere i Lakseveien-bommene

Bomstasjonen på Valslag. 

Trafikk

Vegamot AS 714 Lakseveien varsler økte bomtakster med virkning fra 1. februar. Dette skjer samtidig med at det blir prisendringer også i andre bomprosjekter i i Trøndelag, som Fosenvegene og Trondheimsprosjektene.