- Som å kjøre i rømmegrøt

Trafikk

Snødrev og glatt kjørebane ga krevende kjøreforhold tirsdag kveld. På Fv. 714 Lakseveien gikk det i grøfta for en bilist på vei over fjellet.