Stenger seks laksevei-tunneler denne uka

Perviktunnelen 

Trafikk

Både Perviktunnelen og Valslagtunnelen på Lakseveien (fv 714) blir i kveld (mandag 27. januar) og natt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeider.

Tunnelene stenges kl 22, og åpnes for normal trafikk igjen innen kl. 06 i morgen tidlig.

I mellomtiden er det mulig å passere kl 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00.

Tirsdag kveld (28.januar) er turen for vedlikeholdsarbeidene kommet til Fenestunnelen og Brattstiåstunnelen, mens onsdag kveld (29. januar) går bommene ned ved Fossantunnelen og Snilldalstunnelen.

Også for disse tunnelene gjelder de samme tidspunktene som for de først nevnte tunnelene.