Ønsker fortgang i ny hovedvei utenfor Fillan sentrum

Årsmøtet i Hitra pensjonistparti.  Foto: Privat

Trafikk

Diskusjonen om hvor hovedveien Fv.714 bør gå i Fillan blusser opp med ujevne mellomrom. Etter at foreldre ved Fillan skole nylig igjen påpekte trafikkfaren ved overgangen mellom skolen og sentrumsområdet, har flere politikere tatt til orde for tiltak som bedrer sikkerheten.