Sjekket promillen til bilister gjennom sentrum

Trafikk

En politipatrulje gjennomførte i dag en trafikkontroll i Fillan. Målet var først og fremst å sjekke førerne for eventuell promille.