Her er asfaltplanen for Hammerstad - Ansneskrysset

Statens vegvesen har satt fartsgrensen ned fra 80 km/t til 50 km/t på en strekning på Fv.714, mellom avkjøringen til Ansnes og Dalpro på Hitra.  Foto: Lars Otto Eide

Trafikk

Den omlag to kilometer lange strekningen på Fv. 714 fra Hammerstad til krysset til Ansnes er blitt løftet helt opp på fylkesrådmannens bord. Etter at veivesenet valgte å sette ned fartsgrensen fra 80 til 50 km/t av sikkerhetsgrunner, har veistandarden blitt gjenstand for diskusjon både i lokalpolitikken og på leserbrevplass. Denne uka tok fylkespolitiker Henrik Kierulf (H) spørsmålet opp i fylkeskommunens veiutvalg, siden det er fylkeskommunen som eier veien.