Rederiet følger flo-situasjonen nøye

Trafikk

FosenNamsos Sjø, som trafikkerer båtene både i Øyrekka og Kystekspressen til og fra byene, følger flo-situasjonen nøye. Ekstremvarselet "Elsa" varsler om høyvann som kan stå 80 til 100 centimeter høyere enn det som er oppgitt i tidevannstabellene. Om dette får påvirkning for mulighetene til på- og avstigning av folk og kjøretøy, er noe som vurderes fortløpende.