Disse to vil vedlikeholde veiene våre de neste fem årene

Trafikk

Trøndelag fylkeskommune utlyste i desember i fjor kontrakter på drift og vedlikehold på fylkesveiene for de neste fem årene.