Kortvarig stenging av Frøyatunnelen

Trafikk

Statens vegvesen Vegtrafikksentralen melder nå kl. 12:47 om en kortvarig stenging av Frøyatunnelen. Årsaken er teknisk vedlikehold.

Vegtrafikksentralen anslår av stenginga bare vil bare 10-15 minutter.