Stenger en lakseveitunnel tre kvelder og netter

Storvasshammartunnele 

Trafikk

På grunn av vedlikeholdsarbeid, blir Storvasshammertunnelen på Fv 714 (Lakseveien) stengt tre kvelder og netter.

Det vil si at tunnelen stenges mandag kveld (27. april) kl. 22, og åpnes igjen påfølgende morgen kl. 06.

Det samme gjentar seg både tirs- og onsdag kveld.

Alle tre kveldene og nettene blir det gjennomslipp av biler kl 23:00, 00:00,02:00 og 04:00


Ole ordfører åpenhjertig om det som kunne blitt en dødskrasj - nå gleder han seg stort på nyveien

 - Jeg skjønte jeg hadde vært heldig som overlevde, for det var nære på.Arbeidet på Åstfjordbrua kan snart starte opp igjen

I mars ble samtlige tsjekkiske arbeidere kalt hjem grunnet koronautbruddet. Nå kommer de tilbake for å fortsatte arbeidet.