12 nyansatte følger de nattlige turbin-transportene langs Lakseveien

Dette bildet er fra tilsvarende turbin-transport på Hitra i fjor. Her kjører spesialtransporten gjennom Fillan.  Foto: Statkraft

Trafikk

Transporten av 43 vindturbiner til vindkraftverket på Geitfjellet i gamle Snillfjord kommune startet mandag denne uka. Transporten følger omtrent samme mønster som fjorårets turbin-transport til Eldfjellet på Hitra: Gigantiske, nattlige transporter som kjører sakte og som følges av uniformert politi som trafikkvakter.