Nattestenger fire lakseveitunneler

Fossantunnelen og Snilldalstunnelen 

Trafikk

I kveld (2. juni) og natt stenges fire tunneler langs fv 714 mellom Hitra og Orkanger. Årsaken er planlagte vedlikeholdsarbeider.

Dette gjelder Fossantunnelen,  Snilldalstunnelen, Valslagtunnelen og Fenestunnelen. Tunnelene stenger i kveld kl. 22, og åpner igjen innen kl. 6 i morgen tidlig.

Felles for alle er at blir mulig å passere kl. 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00.

Det er Statens vegvesen som opplyser dette.