Steinras sperret halve veibanen på Lakseveien

Trafikk

Et steinras falt søndag ned i veibanen på Fv. 714 Lakseveien. Raset har gått langs Åstfjorden ved Mjønes, ikke langt fra der nye Åstfjordbrua bygges.