Hitra og Frøya møtes for å legge slagplan før tunnelstenging

Frøyatunnelen  Foto: Lars Otto Eide

Trafikk

Den varslede langvarige tunnelstenginga mellom Hitra og Frøya, og den påfølgende stenginga av tunnelen inn mot fastlandet, har skapt mye engasjement både hos politikere og næringsliv.

Frøyatunnelen skal som kjent gjennom en lang periode med renovering for å oppfylle kravene i EUs tunnelforskrift. Det kan bety opptil halvannet år med helt nattestengt tunnel og med noen gjennomslipp på dagtid. Når dette arbeidet er over, skal Hitratunnelen gjennom samme operasjon.Hitra og Frøya kommuners samarbeidsforum skal møtes nå på onsdag for å drøfte nettopp dette.

- Hovedsaken er å utarbeide et innspill til fylkeskommunen i forbindelse med avbøtende tiltak og gjennomføring av utbedring i Frøyatunnelen. I tillegg er det flere aktuelle samarbeidsområder som må drøftes, oppsummerer Hitras ordfører overfor formannskapet sitt.


Lange køer i søndagsrushet

Bilstans i tunnelen gir lange køer når mange skal hjem.


Flere har engasjert seg i debatten, blant andre Arild Margido Johansen i Frøya pensjonistparti.

- Vi kan ikke akseptere å bli isolert i store deler av døgnet, skrev Johansen i et leserinnlegg her i Hitra-Frøya forleden.