Ferge blir kalt umulig, men avviser ikke bompengefinansiert tunnel

Jo Bernt Brønstad, seksjonsleder for veg i Trøndelag Fylkeskommune.  Foto: Statens vegvesen

Trafikk

Diskusjonen går nå hardt lokalt om hva slags løsninger som er akseptable når arbeidet med sikkerhetsoppgraderinger i de undersjøiske tunnelene i Øyregionen skal ta til.