Setter ned fartsgrensa fra 80 til 60

  Foto: Kart: Frøya kommune

Trafikk

Beboere langs Fv 6472 har henvendt seg til Trøndelag fylkeskommune om redusert fartsgrense fra 80 km/t til 60 km/t for strekningen Sletta kirke til Vikasundet.


 

- Bakgrunnen for henvendelsen er at de synes generell fartsgrense er for høy fartsgrense når det er tungtrafikk som ofte kjører forbi og flere barn som tar buss morgen og ettermiddag og krysser veien for å besøke venner, skriver fylkeskommunen i et brev til Statens vegvesen.

 Også veivesenet er ifølge Frøya kommune positiv til dette. Det samme er Frøya kommune. I et møte i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester i dag, er politikerne rådet av administrasjonen til å støtte forslaget.