Aksjonerte foran tunnelmøtet

Trafikk

Utenfor inngangen til dagens møte mellom veimyndighetene og lokale representanter fra politikk og næringsliv, står tre representanter fra Frøya Pensjonistparti og deler ut flyere til alle som skal inn på møtet.