Folkemøte om kollektivtransporten i Øyrekka

Vetlefjord 

Trafikk

Mandag 5. oktober holder Frøya kommune et nytt folkemøte der den framtidige kollektivtransporten i Øyrekka er tema.

- I forbindelse med ny anbudsrunde for kollektivtransporten i øyrekka, har AtB invitert kommunen til å komme med innspill. Vi har tidligere gjennomført folkemøter på Sørburøy, Sula og Mausund. I tillegg ønsker vi å invitere til ytterligere et møte, da i kommunestyresalen på Sistranda. Vi oppfordrer alle som kan ha innspill til prosessen til å delta i møtet, sier Nils Jørgen Karlsen i Frøya kommune.


Skrekkfunn i fjæra

- Det er alt for ille. Det er helt forferdelig

Svein Arntzen la han merke til en død oter som lå helt nede i vannkanten. Det gjorde ham nysgjerrig.


AtB skal snart ut med nytt anbud på kollektivtransporten i Øyrekka og Trøndelag forøvrig, gjeldende fra 2024.

Av aktuelle tema på folkemøtet nevner Frøya kommune rutetilbud, sommer/ vinter-rute, materiell og vedlikehold, båter ferger og reservefartøy, spesielle grupper (pendlere, VGS-elever, turister), næringsliv, parkeringssituasjonen på Dyrøya, informasjon / service.

I tillegg til et fysisk møte i kommunestyresalen, vil kommunen sette opp et videomøte for de som melder seg på til Nils Jørgen Karlsen.