Kravet er at 50 km grusvei må ned til 0 km

  Foto: Sigrid H. Hanssen

Trafikk

"I nye Hitra kommune har vi sju vegstrekninger som utgjør nærmere 50 kilometer med fylkesvei med grusdekke. Dette er et betydelig antall kilometer som kommunen nå må legge en plan og en strategi for å få redusert ned til 0 kilometer. Å vedlikeholde en grusveg koster samfunnet vesentlig mer enn å vedlikeholde en asfaltert veg. En grusveg betyr også betydelige kostnader og slitasje på både miljø, transportmidler og innbyggere."