Enige på fylket om å vurdere kapasitetsforbedringer og båttype i Øyrekka

Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag. 

Trafikk

Hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune vedtok i dag at man se på mulighetene for kapasitetsforbedringer og bedre båttype for sambandene i Ytre Namdal og Øyrekka utenfor Frøya.