Tre laksveitunneler stenges flere netter denne uka

Trafikk

På grunn av planlagte vedlikeholdsarbeider, må Statens vegvesen nattestenge flere tunneler på fv 714 denne uka.

Både Hitratunnelen og Frøyatunnelen stenger tirsdag kveld (27. oktober), onsdag kveld og torsdag kveld fra kl. 22 til kl. 06 påfølgende morgen.

I tillegg stenges også Valslagstunnelen tirsdag kveld fra kl. 22.00.

For alle tunnelene blir det i disse periodene gjennomslipp av biler kl. 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00.