Frustrert Haugen: "Vi har ikke lov til å vente på at noen sitter på reva på et kontor i veidirektoratet for å vente og se..."

- Det holder ikke å måtte vente med tunnelåpning på grunn av byråkratisk sendrektighet, mener Hitra-ordføreren.

Ordfører Ole Haugen, Hitra kommune 

Trafikk

Åpningen av Åstfjordbrua og tilhørende to tunneler på FV 714 har blir utsatt. Åpningsdatoen er avhengig av veidirektoratets behandlingstid av søknaden om godkjenning av å ta i bruk brua og tunnelene. Dette har fått Hitras ordfører Ole Haugen til å hisse seg opp.