Stiller statsråden hastespørsmål om Åstfjordbrua: - Dette er uheldig

Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet  Foto: PETER MYDSKE

Trafikk

Framskrittspartiets samferdselspolitiske talsperson på Stortinget, Bård Hoksrud, reagerer etter å ha lest saken om åpninga av Åstfjordbru-forbindelsen i lokalavisa Hitra-Frøya. I går uttrykte Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) frustrasjon over opplysningene fra veimyndighetene om at en byråkratisk søknadsprosess er medvirkende til at de to tunnelene og nybrua antakelig ikke åpner før i desember. Tidligere i høst har brubyggerne antydet en åpningsdato tidlig i november.