Ministeren har fått de svarene han trenger om Åstfjordbrua, men kan ennå ikke si ja til de to nye tunnelene

Frps samferdselspolitiske talsperson på Stortinget, Bård Hoksrud, reagerte på bruopplysningene i lokalavisa Hitra-Frøya med å sende et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Nå har svaret kommet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide  Foto: Torbjørn Tandberg

Trafikk

Hoksrud reagerte etter å ha lest saken om utsettelse av åpninga av Åstfjordbru-forbindelsen. Der uttrykte Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) frustrasjon over opplysningene fra veimyndighetene om at en byråkratisk søknadsprosess er medvirkende til at de to tunnelene og nybrua antakelig ikke åpner før i desember. Tidligere i høst har brubyggerne antydet en åpningsdato tidlig i november.