Trøbler i testfasen. Usikkert for åpningsfesten for Åstfjordenforbindelsen

Jostein Karlsen er byggeleder for Lakseveien.  Foto: John M. Myrhaug / Sør-Trøndelag

Trafikk

Åpningsdato for åpning av de to tunnelene og brua over Åstfjorden er fortsatt ikke satt. Årsaken er at det under testing av styringssystemet mot Statens vegvesen Vegtrafikksentralen (VTS) er avdekket problemer.