Lover å følge opp med parkeringspenger

- En tidlig julegave til alle på Frøya

Trafikk

Fylkesutvalget behandlet i går utkast til budsjett og investeringsplan for Trøndelag fylkeskommune for 2021 og fremover. Som lokalavisa Hitra-Frøya meldte i går, foreslås det å bevilge penger til oppgradering av parkeringsplassen ved Dyrøy fergekai.