Driller alle nødetatene med fullskala øvelse i den nye tunnelen

Illustrasjonsbilde fra en tidligere beredskapsøvelse.  Foto: Trøndelag fylkeskommune

Trafikk

I ettermiddag (torsdag) gjennomfører Trøndelag fylkeskommune en beredskapsøvelse i den nye Slørdalstunnelen på fv. 714. Beredskapsøvelsen er en viktig test på om tunnelen fungerer som den skal, og for å gi lokale redningsmannskaper kjennskap til tunnelen som mulig ulykkes- og brannobjekt.