Tunnelutbedringene:

Prislappen kan bli over en milliard kroner

Konturene av kostnadene ved en oppgradering av sikkerhetsnivået i Frøyatunnelen og Hitratunnelen begynner nå å bli synlig.

Frøyatunnelen  Foto: Lars Otto Eide

Trafikk

På grunn av nye sikkerhetskrav, må begge tunnelene gjennomgå en omfattende rehabilitering. Dette var fjorårets store samferdsels-diskusjon i Øyregionen, både blant private og næringslivet, ikke minst om Frøyatunnelen skal stenges helt eller delvis under utbedringa eller og om det må bygges en helt ny tunnel parallelt med dagens Frøyatunnelen.