Ga ny støtte til fergeforbindelsen Hitra-Aure

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt at fylket skal fortsette jobben med å realisere fergesambandet Kjørsvikbugen (Aure) -Laksåvika (Hitra) i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, berørte kommuner og selskapet MINOFAS.

Fylkesrådmannen i Trøndelag mener etablering av en fergeforbindelse mellom Hitra og Aure vil koste cirka 160 millioner kroner i etablering og forsøksdrift. 

Trafikk

De involverte kommunene blir gjennom selskapet MINOFAS bedt om å komme tilbake med avklaringer om etablering av infrastrukturen som er nødvendig for at et slikt samband kan opprettes, og en skisse til hvordan dette kan finansieres som et samhandlingsprosjekt.