Stengt i to timer på grunn av istapper

Trafikk

Også fredag morgen var Hitratunnelen stengt for fjerning av istapper inne i tunnelen. Det har i det siste vært flere slike stengninger fordi det danner seg store istapper i tunneltaket.