Å kjøre uten bombrikke viste seg å bli svært kostbart

  Foto: Statens vegvesen

Trafikk

Å kjøre uten bombrikke viste seg å bli svært kostbart for sjåføren som ble stanset onsdag. Under en trafikkontroll utført av Statens vegvesen på Hitra, ble et utenlandsk vogntog stanset. Her ble føreren ilagt bøter for flere ting kontrollørene ikke fant i orden: