Starter arbeidet med enda en Lakseveien-forbedring

En krapp sving og en trafikkfarlig dump står på lista over neste utbedring av Fv 714 Lakseveien.

Det er enighet om at svingene mellom Perviktunnelen og Slåttavika skal utbedres. Dette vogntoget kjørte av veien like ved Perviktunnelen vinteren 2018/2019.   Foto: Lars Otto Eide

Trafikk

Trøndelag fylkeskommune har lagt ut detaljreguleringsplan for utbedring av fv. 714 mellom Røssvika og Slåttavika ved Sunde ut til høring og offentlig ettersyn.