Ny øverste leder for Trygg Trafikk. Dette er hun mest opptatt av i trafikken

Karin Bjørkhaug er valgt som ny styreleder for organisasjonen Trygg Trafikk.   Foto: Trygg Trafikk

Trafikk

Karin Bjørkhaug er valgt som ny styreleder for organisasjonen Trygg Trafikk. Bjørkhaug er fra Orkland og kjenner også Hitra og Frøya godt etter mange år som ledende samferdselspolitiker i fylket.

Bjørkhaug er i dag leder i hovedutvalg for transport og for trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylke og sitter på fylkestinget. Hun har vært vara til Stortinget i to perioder mellom 2005 og 2013. Bjørkhaug sitter også i sentralstyret til Kristelig folkeparti.

I trafikksikkerhetsarbeidet er det spesielt de adferdsrettede tiltakene som engasjerer styrelederen aller mest.


Her er politiets strategi når Åstfjord-forbindelsen åpner

Politiet ser lyst på nye Lakseveien, men frykter det verste dersom noe skulle skje.


- De aller fleste er enige i at trafikksikkerhet er viktig. Som regel er det infrastruktur-tiltak som får mest fokus og er det folk er opptatt av. Jeg er mest opptatt av de tiltakene som går på adferd og valgene vi tar i ulike situasjoner i trafikken. Av konkrete tiltak vil jeg trekke frem Trafikksikker kommune som et målrettet tiltak, og ikke minst arbeidet rettet mot risikosøkende ungdom. I dette arbeidet er det viktig at organisasjonen jobber både bredt og smalt samtidig, sier Bjørkhaug.