Redusert kapasitet til Øyrekka

Trafikk

"Grunnet årlig verkstedopphold for MS Vetlefjord, vil MS Frøyfart trafikkere i rute 820 fra mandag 26. april kl. 11:25 og inntil videre. Vi gjøre oppmerksom på at dette medfører redusert bilkapasitet".