Vil sette opp slike skilt for å unngå fatale ulykker

Erfaringene med Del veien-skilt er at bilistene er blitt mer forsiktige når de kjører forbi syklister, konkluderte Transportøkonomisk institutt. Det er slike skilt ordføreren ønsker seg på Hitra-veiene.  Foto: Statens vegvesen

Trafikk

Kombinasjonen mye trafikk og syklister kan i verste fall føre til ulykker med fatal utgang. Nå vil Hitra-ordføreren ha fortgang i trafikksikkerhetsarbeidet og ønsker montering av «Del veien»-skilt langs Hitra-veiene.