Vedtok ønsket om fortgang i Hitratunnelen og ny fergeforbindelse

Fylkesrådmannen i Trøndelag mener etablering av en fergeforbindelse mellom Hitra og Aure vil koste cirka 160 millioner kroner i etablering og forsøksdrift. 

Trafikk

Hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune har i dag behandlet saken om tunnelutbedringer i Øyregionen. I tillegg til å gjøre et vedtak om utbedringer i Frøyatunnelen, har veipolitikerne også bedt fylkestinget gjøre vedtak om fortgang i utbedringene av Hitratunnelen.