Retten mener Boreals tilbud skulle vært avvist

Det kan bli FosenNamsos sjø som fortsetter med ferje og båt-trafikken også i årene som kommer.
Trafikk

Trondheim tingrett mener det hefter så mye usikkerhet ved Boreals tilbud, at Atb burde avvist det. Hadde de gjort det i første runde, ville FosenNamsos sjø fått fortsette som leverandør av kollektivtrafikk til sjøs i hele Sør-Trøndelag. Og etter tingrettens kjennelse kan det gå nettopp den veien. Boreal og FosenNamsos sjø var de eneste som leverte tilbud i den fylkeskommunale anbudsrunden. 

Administrerende direktør i Atb, Knut Aspås, sier at det er de forbeholdene Boreal har satt når det gjelder tidspunkt og tidsfrister for når de kan ha ting klart, som gjør at tingretten konkluderer som den gjør.

- Dette er det eneste punktet som retten har tatt stilling til. Vi mener at disse forbeholdene ikke trenger å påvirke oppstatsdatoen, sier Aspås.

Boral skulle tatt over for FosenNamsos sjø fra og med 1. januar 2014.

Aspås sier at hvis ATB godtar «forføyningen» som retten har lagt ned, så betyr det at Boreal avvises, og hvis man da ikke velger å avlyse hele konkurransen, så må Atb vende seg mot FosenNamsos sjø og det tilbudet de har levert. Siden retten sier at Boreals tilbud burde vært avvist, er det ikke mulig å gå i nye forhandlinger med det selskapet.

Men Atb kan anke saken til lagmannsretten. Hvis de får medhold der, så kan det skrives kontrakt med Boreal.

- Vi kommer til å bruke noen dager på å vurdere hvilke handlingsalternativer vi har. Så vil det bli innkalt til et styremøte for å ta en avgjørelse, sier Knut Aspås, direktør i Atb.

les også:Båt- og ferjevalg havner i retten

og: Får ikke skrive kontrakt med Boreal