Nå er åpningsdatoen satt

Snart klart for åpning av Valslagstunnelen

Hlynur Gudmundsson, assisterende byggleder i Valslagstunnelen (Foto: Sten Egil Røvik) 

(Foto: Sten Egil Røvik) 

Trafikk

Veivesenet håpet å rekke åpning av Valslagstunnelen på Fv. 714 før jul. Dette rekker man ikke; Men Statens Vegvesen går nå for første gang ut med en antatt åpningsdato for den etterlengdede tunnelen. Valslagstunnelen blir 2.585 meter og skal lede trafikantene unna de rasfarlige fjellpartiene i Bustlisundet.

- Åpning ser ut til å bli 7. januar, med forbehold om at det ikke dukker opp noe uforutsett, sier Lars Erik Sira i kommunikasjonsstaben i Statens Vegvesen til Hitra-Frøya.

Strenge sikkerhetskrav

Lokalavisa var i forrige måned på omvisning i tunnelen. Hlynur Gudmundsson, assisterende byggleder, kan fortelle om en tunnel som er bygget etter strenge sikkerhetskrav.

Hver 125 meter dukker nødsentraler opp, med telefoner som direkte kommuniserer med veitrafikksentralen. Alarmen vil gå om disse telefonrørene løftes av, eller brannapparat blir fjernet.

- Her kan bilister snakke rett med veitrafikksentralen om det skulle oppstå en nødsituasjon. Om det skulle registreres brann eller røyk vil nødlys tennes som lyser med hele 1400 lumen. Det er sterkt, sier Gudmundsson.


I stummende mørke

Lysene inne i tunnelen er ikke påslått denne dagen, så det blir med små glimt av skilt og sikkerhetstiltak når Gudmundsson kjører gjennom tunnelen. Et skilt pålydende FM 89, 1 passerer vinduet og assisterende byggeleder forklarer.

- Om det skulle oppstå en situasjon som behøver og opplyses overfor bilister vil FM 89,6 på en vanlig bilradio bli brukt automatisk. Her kan veitrafikksentralen gi meldinger som er til nytte for bilister inne i eller utenfor tunnelen, fortsetter Gudmundsson.

Inne langs kanten i tunnelen ligger ledlys for å bedre gjøre bilister oppmerksom på plassen har til rådighet. Valslagstunnelen er en klasse 9,5, noe som betyr at tunnelen er 9,5 m bred. Kjørebanen er 7 m bred og skulderene 1,25 m.

- Klassen som tunnelen bygges i avgjør vi ut i fra tunnelens lengde og gjennomsnittlig trafikk pr døgn. Denne tunnelen er dimensjonert for opp til 4000 biler i døgnet, noe som skulle holde i massevis her inne, sier Gudmundsson.


God tunneltrekk

Oppe i taket spinner vifter lett rundt, til tross for at de ikke er slått på. Dette fordi at trekken inne i tunnelen er nokså kraftig av seg selv.

- Vi har testet brannventilasjonen og disse viftene er kraftige nok til å gi deg bakoversveis. De blåser den eventuelle røyken ut av tunnelen i retning Hitra og Frøya. Det bestemmes ut i fra brannvesenets tilkomst til tunnelene, sier Gudmundsson.


Overvåker avgassene

Følere inne i tunnelen registrerer hele tiden mengden av gassene CO2 og NOX . Disse styrer den generelle ventilasjonen i tunnelen og korrigerer ellers om verdiene av  NOX eller CO2skulle bli forhøyet.

- Tunnelsikkerheten er av siste klasse her inne i Valslagstunnelen. Alarmsystemer fungerer automatisk og ved strømbrudd kobles også nødstrøm eller batteristrøm inn. Det kommer forbedringer til sikkerheten i tunneler stadig vekk. Så nyere tunneler som Hitra- og Frøyatunnelen har nok rukket å bli litt gameldags, oppsummerer Gudmundsson.

Videre forteller den assisterende byggelederen, at mye av brannfaren er eliminert. Eksempelvis er platene som ligger i taket for å hindre at vann renner ned på veibanen, kledd inn med sprøytebetong.

- I tillegg er de brannseksjonert. Dette minsker brannfaren, legger Gudmundson til.

Godt samarbeide med entreprenørene

Progresjonen på prosjektet har i følge Vegvesenet vært god og proffesionaliteten til både Kruse Smith og Syltern har vist seg som stor.