Se Bjørn Fjeldvær og DDE spille sammen

For å avslutte Øl-festivalen på skikkelig vis, spilte DDE og Bjørn Fjeldvær "Hitra, Frøya og Fjellværsøya" sammen.

TV

Filmen er laget av Ravnfilm som var tilstedet både med drone og andre kamera under kvelden.

Se enda mer fra festivalen på Knarrens facebookside.

TV