Over 100 lyn i dag

Rundt 120 lyn ble registrert i dette området søndag.  Foto: Met.no

Været

Søndag har det vært lynaktivitet her på kysten. I grenseområdene mellom Hitra kommune og Orkland kommune, i tidligere Snillfjord, er det registrert opp mot 120 lynnedslag i løpet av noen timer midt på dagen.