Vil utrede ny Fv 714 over Glørstad

Hitra Høyre

Høyreforeningene på Hitra og Frøya vil utrede en ny veitrase for FV 714 over Glørstad og Eid på Hitra.

Vi er opptatt av at vi allerede nå må begynne å planlegge effektive samferdselsløsninger for fremtiden. Alle er vi klar over at FV 714 gjennom Barmanfjord ikke vil være noen god langsiktig veiløsning for en intensiv havbruksregion med en stor andel tungtrafikk. Da er det viktig at vi allerede nå begynner å se på mulige alternativer.

«Ryggmargsrefleksen» vil kanskje være å flytte veien lengre inn på øya langs nåværende trase i Barmanfjorden, men vi mener at et godt alternativ kan være å legge den via Glørstad-området. Dette kan ha flere fordeler:

Det vil ofte være lettere å få til utvikling av næringsvirksomhet langs en vei som går nært sjøen enn en vei som går lengre inne på øya.

 Traseen vil antakelig også bli kortere. Vi tror at vi her faktisk kan få kjøretiden ned mot et kvarter og kanskje mindre enn det mellom Sistranda og Fillan, og storparten av strekningen kan ha en fartsgrense på 80 km/t.

Dette er nok ikke et prosjekt som kan igangsettes «i morgen», men vi tror det er både viktig og riktig at Frøya og Hitra kommuner, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Statens Vegvesen utreder en slik omlegging av fv. 714 og får inn dette i sitt planverk.


Dag Willmann,

ordførerkandidat Hitra Høyre


Martin Arnfinn Nilsen,

ordførerkandidat Frøya Høyre