Området fra nåværende sentrum (bak til venstre i bildet) sørover til Internatveien er avsatt til sentrumsformål.

Området fra nåværende sentrum (bak til venstre i bildet) sørover til Internatveien er avsatt til sentrumsformål.

Starter arbeidet med utvidelse av sentrum

I den gjeldende kommunedelplanen for Sistranda er det flere områder med boliger, som er avsatt til sentrumsformål.

I dagens formannskapsmøte ble det kjørt en runde om nye mulige næringsarealer. Her la administrasjonen fram resultatet av en kartlegging av eksisterende næringsarealer i kommunen, og hvilke av disse som allerede er formelt avklart i planverket.

Ved siden av aktuelle områder for industri rundt om i kommunen, ble det også sett på hvilke arealer som kan brukes for å utvide Sistranda sentrum. Dette er områder hvor det per i dag bor folk.

Administrasjonen pekte på to områder: arealene fra parkeringsplassen ved Kysthaven og sørover mot Maxtrim. Og det sjønære området mellom Frøya kultur- og kompetansesenter og Frøyagrillen. Begge disse er i den gjeldende arealplanen avsatt til sentrumsformål: det betyr at de kan reguleres til næring (ikke industri).

- Vi blir flere folk, og vi må bygge sentrum videre. Jeg mener det bare er å sette igang prosessen for de områdene som er satt av til sentrumsformål, sa ordfører Berit Flåmo.

Et samlet formannskap ga administrasjonen klarsignal om å prioritere disse områdene i arbeidet med å åpne opp for ny næringsvirksomhet/ sentrumsutvidelse.

 

 

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
Flere nyheter

Synes flystripa selges billig

Men et samlet kommunestyre støtter at Salmar får kjøpe

Oppdal

Vil ikke gå på noen frøyaflause

"Frøyakloss" og "frøyaflause" var ord politikerne på Oppdal brukte da de diskuterte ny brannstasjon i kommunen.

comments powered by Disqus