Området fra nåværende sentrum (bak til venstre i bildet) sørover til Internatveien er avsatt til sentrumsformål.

Området fra nåværende sentrum (bak til venstre i bildet) sørover til Internatveien er avsatt til sentrumsformål.

Starter arbeidet med utvidelse av sentrum

I den gjeldende kommunedelplanen for Sistranda er det flere områder med boliger, som er avsatt til sentrumsformål.

I dagens formannskapsmøte ble det kjørt en runde om nye mulige næringsarealer. Her la administrasjonen fram resultatet av en kartlegging av eksisterende næringsarealer i kommunen, og hvilke av disse som allerede er formelt avklart i planverket.

Ved siden av aktuelle områder for industri rundt om i kommunen, ble det også sett på hvilke arealer som kan brukes for å utvide Sistranda sentrum. Dette er områder hvor det per i dag bor folk.

Administrasjonen pekte på to områder: arealene fra parkeringsplassen ved Kysthaven og sørover mot Maxtrim. Og det sjønære området mellom Frøya kultur- og kompetansesenter og Frøyagrillen. Begge disse er i den gjeldende arealplanen avsatt til sentrumsformål: det betyr at de kan reguleres til næring (ikke industri).

- Vi blir flere folk, og vi må bygge sentrum videre. Jeg mener det bare er å sette igang prosessen for de områdene som er satt av til sentrumsformål, sa ordfører Berit Flåmo.

Et samlet formannskap ga administrasjonen klarsignal om å prioritere disse områdene i arbeidet med å åpne opp for ny næringsvirksomhet/ sentrumsutvidelse.

 

 

Mer å lese på Hitra-Frøya:
Nytt fra HF+:
Leses nå:
Flere nyheter

Kjølsø skal slå Petter Northugs lag

Hitra friidrettsklubb har i et samarbeid med Lerøy Midt hentet noen av de beste løperne i landet til St. Olavsloppet.

comments powered by Disqus

Krass kritikk av kommunens byggesaksbehandling

- Det handler ikke om hvem som roper høyest, eller har mest penger, mente Miriam Baglund(MDG). Mens Dag Willmann(H) var kritisk til rådmannen.

Hitra-talent fikk trene med Hegerbergsøstrene

Morgendagens fotballhelter samlet i Stavanger

Adrian fant gevinst-egget

Mange barn kastet seg inn i kampen om et gult "rogn-egg" under Ta sjansen lørdag. Adrian fra Flatval ble den heldige vinneren.